Děkanství Dvůr Králové n. L.         

 

Úmysly apoštolátu modlitby

září 2016

Všeobecný úmysl: Aby každý člověk přispíval k obecnému dobru a povznesení společnosti, v níž lidská osoba bude středem pozornosti.

Misijní úmysl:  Aby si křesťané, kteří přijímají svátosti a rozjímají o Písmu svatém, stále více uvědomovali své poslání šířit evangelium.

Národní úmysl:  Ať Duch Svatý pomáhá všem rodičům, vychovatelům, učitelům, kněžím a katechetům v jejich evangelizačním poslání a povolání.

Počet návštěv

 

Slavnost sv. Václava

ať po vzoru svatého mučedníka Václava

žijeme moudře a spravedlivě

Aktuálně

Mše sv. za počaté děti

13.10.2016 08:00

Výuka naboženství ve školním roce 2016/2017

14.09.2016 13:29
s. Doubravka s. Václava        s. Antoniana 15:15 - 16:00            4. - 5. třída   15:15 - 16:00            6. - 7....

Královédvorsko.cz

11.08.2016 22:55
Varhany na Královédvorsku - MgA. Vít Havlíček, Ph.D. Varhany na Královédvorsku - 2. díl