Děkanství Dvůr Králové n. L.         

 

Úmysly apoštolátu modlitby

srpen 2016

Všeobecný úmysl: Aby se sport stal příležitostí k bratrskému setkávání mezi národy a významně přispěl k míru ve světě.

Misijní úmysl:  Aby křesťané ve svém následování evangelia vydávali svědectví víry, úcty a lásky k bližnímu.

Národní úmysl:  Nanebevzatá Matka Boží ať nám vyprosí a upevní v nás jistotu, že víra v Boha a poslušnost vůči jeho vůli jsou největším bohatstvím, radostí, důstojností a krásou člověka.

Počet návštěv

 

22. neděle v mezidobí

Učte se ode mě,

neboť jsem tichý a pokorný srdcem.

Aktuálně

Mše sv. za počaté děti

13.09.2016 08:00

Královédvorsko.cz

11.08.2016 22:55
Varhany na Královédvorsku - MgA. Vít Havlíček, Ph.D.