Děkanství Dvůr Králové n. L.    

   

Úmysly apoštolátu modlitby

leden 2018

 

Národní úmysl:  Za odpovědný přístup občanů k prezidentským volbám v naší zemi.

Počet návštěv

 

Svátek Křtu Páně

Ty jsi můj milovaný Syn,

v tobě mám zalíbení!

Aktuálně

Mše sv. za počaté děti

13.01.2018 08:00

Zápis ze zasedání farní rady

19.09.2017 18:30
     

Informace o transparentním účtu

19.01.2017 16:26
TRANSPARENTNÍ ÚČET  : 221671713/0600 - na opravu varhan v kostele sv. Jana Křtitele

Královédvorsko.cz

11.08.2016 22:55
Varhany na Královédvorsku - MgA. Vít Havlíček, Ph.D. Varhany na Královédvorsku - 2. díl

Prohlídka věže a kostela

Zájemci si mohou prohlédnout jedinečný kostel v Evropě, který se dochoval v původní podobě z 15. století.

Součástí prohlídky je také návštěva Rukopisné kobky.

Prohlídky během roku: září - červen na objednání

mailem klicdk@centrum.cz nebo tel.: 602 561 204

http://www.svjankrtitel.estranky.cz/clanky/prohlidka.html