Děkanství Dvůr Králové n. L.         

 

Úmysly apoštolátu modlitby

červen 2016

Všeobecný úmysl:  Aby senioři, lidé žijící na okraji společnosti a osamocení našli i ve velkoměstech příležitost k setkání a vzájemné podpoře.

Misijní úmysl:  Aby se bohoslovci, novicové a novicky setkali s takovými formátory, kteří prožívají radost evangelia a moudře je připraví na jejich poslání.

Národní úmysl:  Ať naše úcta a láska ke Kristu v eucharistii posvěcuje naše biskupy a kněze, farnosti a rodiny.

Počet návštěv

 

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Půjdeš před Pánem připravit mu cestu.

Aktuálně

Farní tábor

21.08.2016 09:00

Světový den mládeže

20.07.2016 13:59

Mše sv. za počaté děti

13.07.2016 18:00

Hudební léto - Kuks

09.07.2016 18:00

Pouť u Studánky v Kocléřově

03.07.2016 10:30

Hudební léto - Chotěborky

02.07.2016 17:00