Děkanství Dvůr Králové n. L.         

 

Úmysly apoštolátu modlitby

květen 2016

Všeobecný úmysl:  Aby ženám ve všech zemích světa byla prokazována vážnost a úcta a jejich přínos pro společnost byl náležitě oceňován.

Misijní úmysl:  Aby se v rodinách, společenstvích a skupinách rozšiřoval zvyk modlit se růženec za šíření evangelia a za mír.

Národní úmysl:  Ať nás mariánská úcta vede k hlubokému duchovnímu životu, modlitbě, naslouchání Božímu slovu a bezvýhradné ochotě vytrvale hledat a ochotně plnit vůli Boží.

Počet návštěv

 

Slavnost Nejsvětější Trojice

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,

Bohu, který je, který byl a který přijde.

Aktuálně

Farní tábor

21.08.2016 09:00

Světový den mládeže

20.07.2016 13:59

Noc kostelů v Žirči

10.06.2016 18:00
10.06.16 NOC KOSTELŮ   Program Noci kostelů v kostele sv. Anny v Žirči u Dvora Králové (areál Domova sv. Josefa)   18:00 18:05 Hlas zvonů promlouvá   18:05 18:10 Úvodní slovo...

Pohádkový les

04.06.2016 14:30

Pouť v Litíči

28.05.2016 10:30

Boží Tělo 2016

26.05.2016 17:30

Třetí pátek měsíce v kostele sv. Jana Křtitele

20.05.2016 17:30
  Aktuality najdete na www.kmbm.cz
1 | 2 >>