Farní knihovna

SLAVNOSTNÍ  OTEVŘENÍ  KNIHOVNY

čtvrtek 21. 9. 2017

od 16 hodin

s prezentací knihy J. Langfelnera

a s posezením u kávy, čaje i dobrého vína

 

Srdečně zveme každého čtenáře i nečtenáře

 

 

Výpůjční doba

 

každý první pátek v měsíci od 19 do 20 hodin

běžná výpůjční doba

každou druhou neděli v době od 9 do 11 hodin

s možností posedět při kávě nebo čaji

každý čtvrtý čtvrtek v době od 16 do 18 hodin

s možností besedy nad knihou

 

 

Mimo výše uvedenou dobu je možné domluvit zapůjčení knih osobně s knihovníkem.

 

 

Knihovníci - kontakty

 

Miroslav Šmíd

tel.: 602 492 046,

vlecky.smid@seznam.cz

 

Zdeněk Vinař

 

 

Knihy jsou půjčovány nejen farníkům, ale i ostatním zájemcům.

Knihovna je umístěna na děkanství v přízemí před občanskou poradnou.

 

Zde budeme uvádět stručný obsah nově zakoupených knih do knihovny

a postupně vás budeme seznamovat i s některými staršími knižními tituly.