ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ Dvůr Králové n. L.

Adresa:

Palackého 99,
544 01 Dvůr Králové n.L.


         Biskup Jan: Vyzývám k modlitbě celou diecézi 

- celý článek čtěte zde       

 

       

Jak slavit letošní Velikonoce 

           doporučení našeho otce biskupa Jana Vokála

čtěte zde:  www.bihk.cz/jak-slavit-letosni-velikonoce

 

 

Program svatého týdne a velikonočních svátků

v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem

bohoslužby Svatého týdne a velikonočních svátků se konají bez účasti lidu

SVÁTOST SMÍŘENÍ  si můžete domluvit s našimi otci soukromě

p. Andrzej - tel. č. 733 755 875

p. Jan  - tel. č. 731 598 885

 

k soukromé modlitbě bude kostel otevřen:

středa Svatého týdne

18:00 - 19:00

Zelený čtvrtek - kostel bude uzavřen

Velký pátek

16:00 - 18:00

Bílá sobota - kostel bude uzavřen

neděle - Boží hod velikonoční

8:00 - 10:30

podrobnosti na plakátku ke stažení zde
 
 
 
 

Národní úmysl

apoštolátu modlitby

duben 2020

Za ty, kteří podlehli závislosti na drogách, alkoholu, cigaretách, pornografii nebo internetu. Ať pod ochranou bl. Mlady najdou cestu ke svobodě.

Prohlídka věže a kostela

Zájemci si mohou prohlédnout jedinečný kostel v Evropě, který se dochoval v původní podobě z 15. století.

Součástí prohlídky je také návštěva

Rukopisné kobky.

Prohlídky během roku:

září - červen na objednání

mailem klicdk@centrum.cz

nebo tel.: 602 561 204

případně webový odkaz zde

PROGRAM BOHOSLUŽEB v období stavu nouze

Program bohoslužeb a ostatní aktivity farnosti sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem se podřizují aktuálnímu nařízení Vlády ČR a rozhodnutím biskupa královéhradeckého. 
S účinností od 12. března 2020 se ruší veškeré bohoslužby a pobožnosti s účastí lidu. Udělování svátostí je možné soukromě. Biskup Jan Vokál uděluje všem věřícím v Královéhradecké diecézi dispenz od povinné účasti na nedělní bohoslužbě. Kostel sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem bude pro účely soukromé modlitby a přijetí svátostí otevřen v době obvyklé pro sloužení pravidelných bohoslužeb. 
 
PONDĚLÍ, STŘEDA a PÁTEK 
18:00 - 19:00
ÚTERÝ, ČTVRTEK a SOBOTA 
8:00 - 9:00
NEDĚLE 
8:00 - 10:00

V době otevřeného kostela je nutné dbát na kontrolu počtu osob. 

Dále prosíme, aby do kostela nechodili lidé s respiračními obtížemi. 

Informace budeme aktualizovat na webu i na vývěskách farnosti. 

Za pochopení vzniklé situace děkujeme.

Aktuálně

Pastýřský list

28.03.2020 08:23
Biskup Jan Vokál vydal Pastýřský list o slavnosti Zvěstování Páně dne 25. 3. 2020 Přečíst si ho...
Dopis od Ludmily Terezie Cinerové k misijní neděli ke stažení ZDE
Rozhodnutí otce biskupa Jana Vokála ze dne 12.3....

Pomoc farníkům

14.03.2020 20:35
Farnost nabízí pomoc všem potřebným, zejména při zajištění nákupů. V případě obtíží s obstaráváním...

Světový den nemocných

11.02.2020 05:08
U příležitosti světového dne nemocných 11. 2. od 14:00 do 17:00 zveme k tiché modlitbě do kostela...
 Hezký článek od Zuzany K. o akci Putování za Ježíškem si můžete přečíst zde  Putování za...

Pozvání spolku NaŽďár

20.12.2019 09:45
1 | 2 | 3 >>

Nabídka pomoci v období stavu nouze

čtěte zde

Duchovní krizová pomoc po telefonu

 
 

Martina Pecnová, 

na tel.č.: 774 620 888, 

nabízí pomoc 

při domácí výrobě roušek