ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ Dvůr Králové n. L.

Adresa:

Palackého 99,
544 01 Dvůr Králové n.L.


M I M O Ř Á D N Ý   M Ě S Í C   M I S I Í   Ř Í J E N   2 0 1 9

A K T U A L I T Y 

PRO ŘÍMSKOKATOLICKOU FARNOST DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

 

ZDE

Národní úmysl

apoštolátu modlitby

říjen 2019

Ať svatost kněží a tichost a obětavost všech Bohu zasvěcených svědčí světu o tom, že Bůh stačí pro naplnění života.

Prohlídka věže a kostela

Zájemci si mohou prohlédnout jedinečný kostel v Evropě, který se dochoval v původní podobě z 15. století.

Součástí prohlídky je také návštěva

Rukopisné kobky.

Prohlídky během roku:

září - červen na objednání

mailem klicdk@centrum.cz

nebo tel.: 602 561 204

případně webový odkaz zde

Aktuálně

A.V. Michna - Requiem

02.11.2019 15:30
Domov svatého Josefa v Žirči si Vás dovoluje pozvat na slavnostní bohoslužbu u příležitosti dne...
Srdečně Vás zveme na K O N C E R T    VARHANNÍ A MARIÁNSKÉ VOKÁLNÍ SKVOSTY ...
Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř   ve spolupráci s Hospitálem Kuks   Vás...
Mše svatá 13. dne v měsíci bude sloužena za všechny počaté děti a jejich rodiče.  
31.8. a 1.9. 2019 si budeme moci společně se setrami KMBM zavpomínat na jejich mnohaleté působení v...
Biskupství královéhradecké, centrum pro rodinu, nám nabízí možnost zúčastnit se víkendového setkání...

Akademické týdny

27.07.2019 15:00
1 | 2 | 3 >>