ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ Dvůr Králové n. L.

Adresa:

Palackého 99,
544 01 Dvůr Králové n.L.


Program pravidelných bohoslužeb

 
Vzhledem k uvolnění vládních opatření jsou slouženy pravidelné mše svaté 
v kostele svatého Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem

 

neděle v 8:00 a v 9:30

pondělí, středa, pátek od 18:00

úterý, čtvrtek, sobota od 8:00

 

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY jsou slouženy také pravidelně

v 8:00 v Chotěborkách

v 18:00 v Choustníkově Hradišti

 

v Lanžově v sobotu s nedělní platností od 18:00

(mše svaté v Žirči jsou do odvolání slouženy pouze pro klienty a zaměstnance DSJ, veřejnosti nejsou přístupné) 

 

Prosíme i nadále o dodržení hygienických pravidel:

- nechodit do kostela s respiračními potížemi

- mít zakrytá ústa a nos rouškou, šátkem apod. – vyjma okamžiku přijetí Eucharistie

- v kostele je připravena dezinfekce na ruce

- dodržet odstup od ostatních 2 metry – vzdálenost se netýká osob, které spolu žijí ve společné domácnosti

- při bohoslužbě vynecháváme podávání rukou na znamení pokoje

- sv. přijímání se podává na ruku

 

 

 

Nadále platí dispenz diecézního biskupa od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě pro všechny věřící. 

Fyzickou neúčast je možno nahradit domácí bohoslužbou slova a duchovním svatým přijímáním

 nebo sledováním bohoslužeb on-line, až do 7. 6. 2020. 

Tuto možnost je vhodné upřednostnit u ohrožených skupin věřících.

 

Rozhodnutím diecézního biskupa splňuje věřící účastí na kterékoliv bohoslužbě v týdnu

 nedělní povinnost účasti na mši svaté.

Národní úmysl

apoštolátu modlitby

květen 2020

Za kněze, řeholníky a řeholnice. Ať je na přímluvu sv. Radima dostatek Božích služebníků i dalších lidí, kteří rádi nasazují svůj život pro Krista a službu druhým.

Nabídka pomoci v období stavu nouze

čtěte zde

Duchovní krizová pomoc po telefonu

 
 

Prohlídka věže a kostela

Zájemci si mohou prohlédnout jedinečný kostel v Evropě, který se dochoval v původní podobě z 15. století.

Součástí prohlídky je také návštěva

Rukopisné kobky.

Prohlídky během roku:

září - červen na objednání

mailem klicdk@centrum.cz

nebo tel.: 602 561 204

případně webový odkaz zde

Aktuálně

Katecheze pro dospělé

16.05.2020 20:32
V pondělí 25.5. 2020 se po mši svaté můžeme znovu sejít ve společenství katecheze...
Přidali jsme na web rozpis služeb květinové výzdoby. Ke stažení je nyní také zde rozpis květiny...

Pastýřský list

28.03.2020 08:23
Biskup Jan Vokál vydal Pastýřský list o slavnosti Zvěstování Páně dne 25. 3. 2020 Přečíst si ho...
Dopis od Ludmily Terezie Cinerové k misijní neděli ke stažení ZDE
Rozhodnutí otce biskupa Jana Vokála ze dne 12.3....

Pomoc farníkům

14.03.2020 20:35
Farnost nabízí pomoc všem potřebným, zejména při zajištění nákupů. V případě obtíží s obstaráváním...

Světový den nemocných

11.02.2020 05:08
U příležitosti světového dne nemocných 11. 2. od 14:00 do 17:00 zveme k tiché modlitbě do kostela...
1 | 2 | 3 | 4 >>

Slovo 

P. Andrzeje Deniziaka MSF 
dopis farníkům ke stažení: 
   VELIKONOCE 2020.pdf