ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ Dvůr Králové n. L.

Adresa:

Palackého 99,
544 01 Dvůr Králové n.L.


Farní zpravodaj Zvon

Vzhledem ke stavu nouze v ČR
je třeba sledovat aktuální změny

PŮST

období postní - velikonoce

Nadále platí dispenz diecézního biskupa od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě pro všechny věřící. Fyzickou neúčast je možno nahradit domácí bohoslužbou slova a duchovním svatým přijímáním nebo sledováním bohoslužeb on-line, až do 7. 6. 2020. Tuto možnost je vhodné upřednostnit u ohrožených skupin věřících.
 
Rozhodnutím diecézního biskupa splňuje věřící účastí na kterékoliv bohoslužbě v týdnu nedělní povinnost účasti na mši svaté.
od 18. května se konají po mši svaté 
májové pobožnosti

PRAVIDELNÉ MŠE SVATÉ

Kostel sv. Jana Křtitele Dvůr Králové n. L.
NEDĚLE 8:00 a 9:30
PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK 18:00
ÚTERÝ, ČTVRTEK, SOBOTA 8:00

Sobotní mše svatá je spojená s pobožností k Panně Marii

Každého 13. dne v měsíci je mše svatá sloužena za všechny počaté děti a jejich rodiče

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Chotěborky
NEDĚLE            8:00

 

Kostel Povýšení svatého Kříže Choustníkovo Hradiště
NEDĚLE                 18:00

 

Kostel sv. Bartoloměje v Lanžově
SOBOTA S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ    18:00          

 

Mše svaté v Žirči jsou do odvolání slouženy výhradně pro klienty a zaměstnance DSJ, 

široké veřejnosti nejsou přístupné.

Chráníme oslabené. 

Děkujeme za pochopení.

Kaple sv. Josefa v Žirči
NEDĚLE 10:30
ÚTERÝ, ČTVRTEK 16:00