ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ Dvůr Králové n. L.

Adresa:

Palackého 99,
544 01 Dvůr Králové n.L.


Farní zpravodaj Zvon

 

Aktuální vydání přiložíme již brzy

PRAVIDELNÉ MŠE SVATÉ

Dvůr Králové nad Labem
Kostel sv. Jana Křtitele
NEDĚLE 8:00 a 9:30
STŘEDA, PÁTEK 18:00
ÚTERÝ, ČTVRTEK, SOBOTA 8:00

 

Kostel Povýšení svatého Kříže
PONDĚLÍ           18:00

Sobotní mše svatá je spojená s pobožností k Panně Marii

Každého 13. dne v měsíci je mše svatá sloužena za všechny počaté děti a jejich rodiče

ŽIREČ
Kaple sv. Josefa
NEDĚLE 10:30
ÚTERÝ, ČTVRTEK 16:00

 

CHOTĚBORKY
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
NEDĚLE            8:00

 

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ
Kostel Povýšení svatého Kříže
NEDĚLE                 18:00

 

LANŽOV
Kostel sv. Bartoloměje
SOBOTA S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ    18:00