ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ Dvůr Králové n. L.

Adresa:

Palackého 99,
544 01 Dvůr Králové n.L.


Farní zpravodaj Zvon

 

PŮST

období postní - velikonoce

Pořad bohuslužeb

 
 
 

PRAVIDELNÉ MŠE SVATÉ

Kostel sv. Jana Křtitele Dvůr Králové n. L.
NEDĚLE 8:00 a 9:30
PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK 18:00
ÚTERÝ, ČTVRTEK, SOBOTA 8:00

Sobotní mše svatá je spojená s pobožností k Panně Marii

Každého 13. dne v měsíci je mše svatá sloužena za všechny počaté děti a jejich rodiče

 

Kaple sv. Josefa v Žirči
NEDĚLE 10:30
ÚTERÝ, ČTVRTEK 16:00