Královédvorský chrámový sbor

byl založen v roce 2006. Hlavní náplní tohoto komorního sboru je hudební doprovod slavnostních mší. Těžiště repertoáru spočívá v duchovních skladbách 18. a 19. století. Nastudováno a provedeno již bylo několik mší a řada jiných skladeb různých stylových období od gregoriánského chorálu až po soudobou hudbu. Od roku 2009 se rozvíjí i koncertní činnost. Sbor se již představil vedle řady koncertů (Praha, Hradec Králové, Kuks ad.) i na několika hudebních festivalech. V září roku 2009 uvedl ve světové premiéře skladbu „Zvony z Dvora Králové“ skladatele Otomara Kvěcha, který tuto kompozici napsal z podnětu sbormistra Víta Havlíčka přímo pro tento sbor. V loňském září provedl sbor v premiéře skladbu Vidi aquam renomovaného skladatele Luboše Sluky. 11. září letošního roku sbor uvedl ve světové premiéře dílo Severská ukolébavka předního českého skladatele Ilji Hurníka. Dosavadními třemi premiérami skladeb předních českých skladatelů se ve Dvoře Králové začíná tvořit zajímavá tradice zářijových koncertů s premiérou. Stálým korepetitorem je varhaník Tomáš Mervart. Sbor často spolupracuje s Královédvorským chrámovým orchestrem, ale i s významnými osobnostmi, z nichž stojí za zmínku varhaníci Václav Uhlíř a Pavel Svoboda nebo japonská sopranistka Michiyo Keiko.

Královédvorský

chrámový orchestr

byl založen v říjnu 2007. Důvodem vzniku bylo provozování duchovní hudby nejen s varhanami, ale i s orchestrem.

Orchestr spolupracuje prozatím výhradně s Královédvorským chrámovým sborem, se kterým již provedl výše uvedené mše, ale např. i Händelovo Alleluja.

V jeho repertoáru je i čistě instrumentální hudba (Bach, Händel, Mozart aj.).

Orchestr je složen z profesionálních i amatérských hudebníků.