Farní knihovna

Knihy jsou půjčovány nejen farníkům, ale i ostatním zájemcům.

Knihovna je umístěna na děkanství v přízemí před občanskou poradnou.

Otevírací doba knihovny

první pondělí v měsíci od 19 hod.

Své náměty nebo požadavky můžete uplatnit rovněž na adrese

vlecky.smid@seznam.cz

Na této adrese si můžete knihu objednat a domluvit se na jejím předání

 

Okénko do knihovny

Začátek činnosti po prázdninách

12.09.2018 19:50
Farní knihovna je opět otevřena v obvyklou dobu, a to každé první pondělí v měsíci od 19 hodin. Kromě výše uvedené doby je možné se domluvit s knihovníky na jiném termínu. Knihy si můžete objednat i elektroniky na e-mailové adrese vlecky.smid@seznam.cz. O prázdninách jsme se probírali mnohými...

Vyřazené knihy k dispozici v kostele sv. Jana Křtitele

22.08.2018 19:17
Knihovníci se probírají mnohými knižními dary od farníků, některé tituly jsme rozhodli nezařadit z důvodu nízké poptávky po tématu nebo protože nejde o literaturu v křesťanském duchu, přípradně i proto, že daný titul již v knihovně máme. Některé z knih teprve na vyřazení čekají - to jsou knihy,...

Mimo uvedenou otevírací dobu je možné domluvit zapůjčení knih osobně s knihovníkem.

 

 

Knihovníci - kontakty

 

Miroslav Šmíd

tel.: 602 492 046,

vlecky.smid@seznam.cz

 

Zdeněk Vinař

 

Markéta Hamanová

tel.:724 304 222

Okno do světa

Modlitba za kardinála Berana

22.08.2018 19:11
Ostatky kardinála Josefa Berana opustily v podvečer 19. dubna 2018 vatikánskou baziliku sv. Petra, aby jeho tělo naposledy spočinulo v místě kardinálova římského domova, v Papežské koleji Nepomucenum. O den později byly kardinálovy ostatky přepraveny leteckým speciálem zpět do vlasti. Po téměř 50...