Hnutí pro život a naše farnost

MODLITEBNÍ ÚSILÍ

Jsme zapojeni do modlitební iniciativy za nejmenší, která zahrnuje několik modlitebních aktivit na podporu ochrany nenarozených dětí.

Modlitba za život - dříve vlastní náplň Kruciáty

Každodenní modlitbou prosíme zvláště za probuzení svědomí společnosti ohledně zabíjení nenarozených dětí a za jejich plnou právní ochranu, aby zákony neumožňovaly zabíjení nenarozených dětí.

Duchovní adopce počatého dítěte

Devítiměsíční modlitby za jedno konkrétní dítě ohrožené úmyslným zabitím (potratem) a za jeho rodiče.

Modlitba svaté Jany Beretta-Molla

Účastníci (zvláště věřící zdravotníci) se modlí za sebe, své kolegy a pacienty. Kdo nepracuje ve zdravotnictví, odevzdává Pánu obtíže svého života za zdravotníky, pracující v příbuzných profesích a jejich pacienty.

 

Kontaktní osoba Markéta Hamanová  (marketa.hamanova@seznam.cz)

nebo modlitbyzanejmensi.cz

OSVĚTA

Začátkem června 2011 jsme pomohli uspořádat petiční výstavu Stop genocidě

Při této příležitosti nám pomáhali v boji se ZLEM UMĚLÝCH POTRATŮ lidé shromáždění v kostele sv. Jana Křtitele na adoraci.