Lektoři

 

Lektoři vykonávají skutečnou liturgickou službu.

Proto ať plní svůj úkol s upřímnou zbožností a podle řádu,

jak se sluší na tak vznešenou službu a jak to od nich právem požaduje Boží lid.

(Sacrosanctum Concilium 29)

 

 

 

K důstojnému a plodnému plnění lektorské služby

je třeba se řídit následujícími instrukcemi:

 
 
  • Přečíst si předem daný text, seznámit se s jeho obsahem.  Je možné ho nalézt  ZDE ; v Katolickém týdeníku, nebo si vyžádat kopii textu.
  • Věrně interpretovat daný text (interpunkce, závislost vedlejších vět).
  • Číst pomalu a výrazně (s ohledem na ozvučovací techniku).
  • Vlastní text oddělit zhruba krátkou pauzou (cca 3 vteřiny) od dovětku: „Slyšeli jsme slovo Boží.“
  • V kostele zaujmout místo v předních lavicích, aby se zkrátila doba čekání na příchod lektora k ambonu.
  • Věnovat náležitou péči nastavení mikrofonu 10 – 15 cm od úst.

 

KAŽDÝ, kdo se cítí být k této službě povolán,

může se přihlásit u MUDr. Antonína Petráčka,

který vám také sdělí bližší podrobnosti.