Ministranti

Setkání dle potřeby vede P. Andrzej.

Probírá se část Písma, postupné poznávání kostela (obrazy a sochy světců), technická stránka ministrance (průvody, postoje) a poznávání liturgických předmětů. Každý nový ministrantský přírůstek je vítán.

Co a kdy a kde

V této rubrice nejsou žádné články.

Dobré odkazy nejen pro ministranty

 

Tarsicius - pro kluky u oltáře

 

Milujte se! - časopis pro novou evangelizaci

 

Časopis Nezbeda - pro děti