Misijní klubko                                  „Děti pomáhají dětem.“

 

Misijní klubko je parta správných kamarádů, kteří patří

do Papežského misijního díla dětí (PMDD)

a přes celý svět staví MOST. Jak?

 

Modlitbou,

Obětí,                                        Službou,

Tvořivostí.

Ve farnostech, rodinách, družinách, skautských oddílech či školách tak vznikají „Misijní klubka“, skupinky dětí, které mají například svoji klubovnu, hymnu, vlajku, modlitbu, jméno i své místo ve farnosti. Spojují se tak s obrovským počtem dětí různých zemí a v celém světě na ně denně při bohoslužbách myslí mnoho misionářů.

 

Misijní aktivity u nás

  • I v naší farnosti podporujeme misijní aktivity. Účastníme se zejména Misijní neděle, která je vždy 30. neděli v mezidobí. Již několik týdnů předem vyrábíme předměty k prodeji na misijní jarmarku a připravujeme zábavný program na faře.
  • Druhou aktivitou je pečení misijních koláčů pro 4. nedělí postní, které pak nabízíme farníkům po mši svaté a podáváme je také ve farní kavárně, již na tento den naše děti připraví.