Občanské sdružení Klíč

je královédvorské sdružení pro obnovu památek a společenského života. Je dobrovolnou, nezávislou, neziskovou a nepolitickou organizací, která sdružuje členy na základě společného zájmu s cílem zkvalitnění společenského života Královédvorska a zlepšení stavu kulturních památek na Královédvorsku.