Na mapě jsou vyznačena některá významnější místa,

kde se setkáváme při společném slavení Eucharistie

Kostely a kaple naší farnosti

Dvůr Králové

Narození sv. Jana Křtitele a Panny Marie Ochránkyně města

Povýšení Svatého Kříže

kaple Panny Marie Schönstattské

Bílá Třemešná

sv. Jakuba Staršího, apoštola

Borka (Borek)

kaple Panny Marie Bolestné

Dubenec

sv. Josefa, pěstouna Páně

Chotěborky

Nanebevzetí Panny Marie

Choustníkovo Hradiště

Povýšení Svatého Kříže

Kocbeře

kaple sv. Floriána, mučedníka

Kocléřov

sv. Václava knížete a mučedníka

kostel Navštívení Panny Marie (U Studánky)

 

Kohoutov

Nanebevzetí Panny Marie

Kuks

klášterní kostel Nejsvětější Trojice

Lanžov

sv. Bartoloměje, apoštola

Lipnice

kaple sv. Jana Nepomuckého

Litič

kostel Nejsvětější Trojice

Třebihošť

kaple Nanebevzetí Panny Marie

Velký Vřešťov

Všech svatých

Vyhnánov

kaple sv. Anny, matky Panny Marie

Zboží

sv. Andělů strážných

Žireč

sv. Anny, matky Panny Marie