ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ Dvůr Králové n. L.

Adresa:

Palackého 99,
544 01 Dvůr Králové n.L.


Advent v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové n. L.

Adorace s modlitbou nešpor každou sobotu od 18:00

Rorátní mše svaté každé úterý od 6:30

Výzdoba kostela a příprava betléma 17. a 18. prosince během dne

Nikodémova noc 20. prosince od 19:00 do 21:00

Celkový úklid kostela 21.12. od 9:00

Národní úmysl

apoštolátu modlitby

prosinec 2019

Ať se nám všem daří žít z moci Boží milosti a ať přinášíme dobré ovoce Božího Ducha pro tento svět.

Prohlídka věže a kostela

Zájemci si mohou prohlédnout jedinečný kostel v Evropě, který se dochoval v původní podobě z 15. století.

Součástí prohlídky je také návštěva

Rukopisné kobky.

Prohlídky během roku:

září - červen na objednání

mailem klicdk@centrum.cz

nebo tel.: 602 561 204

případně webový odkaz zde

Aktuálně

Nové CD Kantely a Klíčků je na světě a první stovka rozebrána!  Všem, kdo písničky najdou pod...

Úprava webových stránek

18.12.2018 06:49
Měníme vzhled i obsah webových stránek, prosíme o trpělivost a pochopení, že některé informace nyní...
Na přelomu května a června roku 2018 byla na objednávku farnosti provedena údržba varhan v...
<< 1 | 2 | 3