ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ Dvůr Králové n. L.

Adresa:

Palackého 99,
544 01 Dvůr Králové n.L.


Program pravidelných bohoslužeb

 
Vzhledem k uvolnění vládních opatření jsou slouženy pravidelné mše svaté 
v kostele svatého Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem

 

neděle v 8:00 a v 9:30

pondělí, středa, pátek od 18:00

úterý, čtvrtek, sobota od 8:00

 

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY jsou slouženy také pravidelně

v 8:00 v Chotěborkách

v 18:00 v Choustníkově Hradišti

 

v Lanžově v sobotu s nedělní platností od 18:00

(mše svaté v Žirči jsou do odvolání slouženy pouze pro klienty a zaměstnance DSJ, veřejnosti nejsou přístupné) 

 

Prosíme i nadále o dodržení hygienických pravidel:

- nechodit do kostela s respiračními potížemi

- mít zakrytá ústa a nos rouškou, šátkem apod. – vyjma okamžiku přijetí Eucharistie

- v kostele je připravena dezinfekce na ruce

- dodržet odstup od ostatních 2 metry – vzdálenost se netýká osob, které spolu žijí ve společné domácnosti

- při bohoslužbě vynecháváme podávání rukou na znamení pokoje

- sv. přijímání se podává na ruku

 

 

 

Nadále platí dispenz diecézního biskupa od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě pro všechny věřící. 

Fyzickou neúčast je možno nahradit domácí bohoslužbou slova a duchovním svatým přijímáním

 nebo sledováním bohoslužeb on-line, až do 7. 6. 2020. 

Tuto možnost je vhodné upřednostnit u ohrožených skupin věřících.

 

Rozhodnutím diecézního biskupa splňuje věřící účastí na kterékoliv bohoslužbě v týdnu

 nedělní povinnost účasti na mši svaté.

Národní úmysl

apoštolátu modlitby

květen 2020

Za kněze, řeholníky a řeholnice. Ať je na přímluvu sv. Radima dostatek Božích služebníků i dalších lidí, kteří rádi nasazují svůj život pro Krista a službu druhým.

Nabídka pomoci v období stavu nouze

čtěte zde

Duchovní krizová pomoc po telefonu

 
 

Prohlídka věže a kostela

Zájemci si mohou prohlédnout jedinečný kostel v Evropě, který se dochoval v původní podobě z 15. století.

Součástí prohlídky je také návštěva

Rukopisné kobky.

Prohlídky během roku:

září - červen na objednání

mailem klicdk@centrum.cz

nebo tel.: 602 561 204

případně webový odkaz zde

Aktuálně

Úprava webových stránek

18.12.2018 06:49
Měníme vzhled i obsah webových stránek, prosíme o trpělivost a pochopení, že některé informace nyní...
Na přelomu května a června roku 2018 byla na objednávku farnosti provedena údržba varhan v...
<< 1 | 2 | 3 | 4

Slovo 

P. Andrzeje Deniziaka MSF 
dopis farníkům ke stažení: 
   VELIKONOCE 2020.pdf