ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ Dvůr Králové n. L.

Adresa:

Palackého 99,
544 01 Dvůr Králové n.L.


Národní úmysl

apoštolátu modlitby

srpen 2020

Za ochranu přírody, požehnanou úrodu a dostatek vody. Ať se na přímluvu sv. Prokopa staráme o vše svěřené moudře a s vděčností vůči Bohu.

 

 

Prohlídka věže a kostela

 

Zájemci si mohou prohlédnout jedinečný kostel v Evropě, který se dochoval v původní podobě z 15. století.

Součástí prohlídky je také návštěva Rukopisné kobky.

 

e-mail klicdk@centrum.cz

nebo tel.: 602 561 204

webový odkaz zde

Prázdninový pobyt na Chotěborkách

pro děti z naší farnosti

Bližší informace u s. Doubravky: 

s.doubravka@centrum.cz, tel. 734 234 071

 

 

Pro kulturní a charitativní akce

Pravidla při poskytování prostor KOSTELA SV. JANA KŘTITELE zde