ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ Dvůr Králové n. L.

Adresa:

Palackého 99,
544 01 Dvůr Králové n.L.


Advent v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové n. L.

Adorace s modlitbou nešpor každou sobotu od 18:00

Rorátní mše svaté každé úterý od 6:30

Výzdoba kostela a příprava betléma 17. a 18. prosince během dne

Nikodémova noc 20. prosince od 19:00 do 21:00

Celkový úklid kostela 21.12. od 9:00

Národní úmysl

apoštolátu modlitby

prosinec 2019

Ať se nám všem daří žít z moci Boží milosti a ať přinášíme dobré ovoce Božího Ducha pro tento svět.

Prohlídka věže a kostela

Zájemci si mohou prohlédnout jedinečný kostel v Evropě, který se dochoval v původní podobě z 15. století.

Součástí prohlídky je také návštěva

Rukopisné kobky.

Prohlídky během roku:

září - červen na objednání

mailem klicdk@centrum.cz

nebo tel.: 602 561 204

případně webový odkaz zde

Aktuálně

DEN BIBLE

16.11.2019 08:38
 Plakat_Den-Bible.pdf KE STAŽENÍ

Aplikace Proscholy

16.11.2019 08:35
Podrobněji na plakátku ke stažení ZDE

CHRISTUS VIVIT

16.11.2019 08:33
Plakátek ZDE
Mše svatá 13. dne v měsíci bude sloužena za všechny počaté děti a jejich rodiče.  

A.V. Michna - Requiem

02.11.2019 15:30
Domov svatého Josefa v Žirči si Vás dovoluje pozvat na slavnostní bohoslužbu u příležitosti dne...
Zveme na výstavu k 30. výročí 17. listopadu

Mše sv. za počaté děti

13.07.2019 08:00
<< 1 | 2 | 3 >>