ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ Dvůr Králové n. L.

Adresa:

Palackého 99,
544 01 Dvůr Králové n.L.


Program pravidelných bohoslužeb

 
Vzhledem k uvolnění vládních opatření jsou slouženy pravidelné mše svaté 
v kostele svatého Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem

 

neděle v 8:00 a v 9:30

pondělí, středa, pátek od 18:00

úterý, čtvrtek, sobota od 8:00

 

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY jsou slouženy také pravidelně

v 8:00 v Chotěborkách

v 18:00 v Choustníkově Hradišti

 

v Lanžově v sobotu s nedělní platností od 18:00

(mše svaté v Žirči jsou do odvolání slouženy pouze pro klienty a zaměstnance DSJ, veřejnosti nejsou přístupné) 

 

Prosíme i nadále o dodržení hygienických pravidel:

- nechodit do kostela s respiračními potížemi

- mít zakrytá ústa a nos rouškou, šátkem apod. – vyjma okamžiku přijetí Eucharistie

- v kostele je připravena dezinfekce na ruce

- dodržet odstup od ostatních 2 metry – vzdálenost se netýká osob, které spolu žijí ve společné domácnosti

- při bohoslužbě vynecháváme podávání rukou na znamení pokoje

- sv. přijímání se podává na ruku

 

 

 

Nadále platí dispenz diecézního biskupa od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě pro všechny věřící. 

Fyzickou neúčast je možno nahradit domácí bohoslužbou slova a duchovním svatým přijímáním

 nebo sledováním bohoslužeb on-line, až do 7. 6. 2020. 

Tuto možnost je vhodné upřednostnit u ohrožených skupin věřících.

 

Rozhodnutím diecézního biskupa splňuje věřící účastí na kterékoliv bohoslužbě v týdnu

 nedělní povinnost účasti na mši svaté.

Národní úmysl

apoštolátu modlitby

květen 2020

Za kněze, řeholníky a řeholnice. Ať je na přímluvu sv. Radima dostatek Božích služebníků i dalších lidí, kteří rádi nasazují svůj život pro Krista a službu druhým.

Nabídka pomoci v období stavu nouze

čtěte zde

Duchovní krizová pomoc po telefonu

 
 

Prohlídka věže a kostela

Zájemci si mohou prohlédnout jedinečný kostel v Evropě, který se dochoval v původní podobě z 15. století.

Součástí prohlídky je také návštěva

Rukopisné kobky.

Prohlídky během roku:

září - červen na objednání

mailem klicdk@centrum.cz

nebo tel.: 602 561 204

případně webový odkaz zde

Aktuálně

 Hezký článek od Zuzany K. o akci Putování za Ježíškem si můžete přečíst zde  Putování za...

Pozvání spolku NaŽďár

20.12.2019 09:45

Modlitba za rodiny

28.11.2019 17:00
Pravidelné setkání s modlitbou za rodiny proběhne vyjímečně až 28.11.2019 v obvyklém čase od 17:00...
Každou středu od 19:00 se scházíme na faře za účelem modlitby za nemocné. Do našich modliteb...
Obec Vilantice a vilantická sdružení zvou na koncert rorátních písní a na výstavu.  Podrobné...
Plakat_sv. Anezka

DEN BIBLE

16.11.2019 08:38
 Plakat_Den-Bible.pdf KE STAŽENÍ
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

Slovo 

P. Andrzeje Deniziaka MSF 
dopis farníkům ke stažení: 
   VELIKONOCE 2020.pdf