ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ Dvůr Králové n. L.

Adresa:

Palackého 99,
544 01 Dvůr Králové n.L.


Velikonoce z katedrály - podrobněji ZDE   

 

Pastýřské slovo k Velikonocům v čase těžké a bolestné zkoušky čtěte po kliknutí ZDE   

 

Jak slavit letošní Velikonoce 

           doporučení našeho otce biskupa Jana Vokála

čtěte zde:  www.bihk.cz/jak-slavit-letosni-velikonoce

 

 

TRIDUUM a VELIKONOČNÍ SVÁTKY v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové n.L.

bohoslužby Svatého týdne a velikonočních svátků se konají bez účasti lidu

SVÁTOST SMÍŘENÍ  si můžete domluvit s našimi otci soukromě

p. Andrzej - tel. č. 733 755 875

p. Jan  - tel. č. 731 598 885

 

k soukromé modlitbě bude kostel otevřen:

Velký pátek

16:00 - 18:00

neděle - Boží hod velikonoční

8:00 - 10:30

podrobnosti na plakátku ke stažení zde
 
 
 
 

Národní úmysl

apoštolátu modlitby

duben 2020

Za ty, kteří podlehli závislosti na drogách, alkoholu, cigaretách, pornografii nebo internetu. Ať pod ochranou bl. Mlady najdou cestu ke svobodě.

Prohlídka věže a kostela

Zájemci si mohou prohlédnout jedinečný kostel v Evropě, který se dochoval v původní podobě z 15. století.

Součástí prohlídky je také návštěva

Rukopisné kobky.

Prohlídky během roku:

září - červen na objednání

mailem klicdk@centrum.cz

nebo tel.: 602 561 204

případně webový odkaz zde

PROGRAM BOHOSLUŽEB v období stavu nouze

Program bohoslužeb a ostatní aktivity farnosti sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem se podřizují aktuálnímu nařízení Vlády ČR a rozhodnutím biskupa královéhradeckého. 
S účinností od 12. března 2020 se ruší veškeré bohoslužby a pobožnosti s účastí lidu. Udělování svátostí je možné soukromě. Biskup Jan Vokál uděluje všem věřícím v Královéhradecké diecézi dispenz od povinné účasti na nedělní bohoslužbě. Kostel sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem bude pro účely soukromé modlitby a přijetí svátostí otevřen v době obvyklé pro sloužení pravidelných bohoslužeb. 
 
PONDĚLÍ, STŘEDA a PÁTEK 
18:00 - 19:00
ÚTERÝ, ČTVRTEK a SOBOTA 
8:00 - 9:00
NEDĚLE 
8:00 - 10:00

V době otevřeného kostela je nutné dbát na kontrolu počtu osob. 

Dále prosíme, aby do kostela nechodili lidé s respiračními obtížemi. 

Informace budeme aktualizovat na webu i na vývěskách farnosti. 

Za pochopení vzniklé situace děkujeme.

Aktuálně

Modlitba za rodiny

28.11.2019 17:00
Pravidelné setkání s modlitbou za rodiny proběhne vyjímečně až 28.11.2019 v obvyklém čase od 17:00...
Každou středu od 19:00 se scházíme na faře za účelem modlitby za nemocné. Do našich modliteb...
Obec Vilantice a vilantická sdružení zvou na koncert rorátních písní a na výstavu.  Podrobné...
Plakat_sv. Anezka

DEN BIBLE

16.11.2019 08:38
 Plakat_Den-Bible.pdf KE STAŽENÍ

Aplikace Proscholy

16.11.2019 08:35
Podrobněji na plakátku ke stažení ZDE

CHRISTUS VIVIT

16.11.2019 08:33
Plakátek ZDE
<< 1 | 2 | 3 >>

Nabídka pomoci v období stavu nouze

čtěte zde

Duchovní krizová pomoc po telefonu

 
 

Martina Pecnová, 

na tel.č.: 774 620 888, 

nabízí pomoc 

při domácí výrobě roušek