MODLITBY ZA NEMOCNÉ

04.03.2021

Přes úskalí dnešní doby se stále modlíme za nemocné, naše známé, farníky i občany našeho města a okolních obcí patřících do farnosti. 

Do modliteb zahrnujeme každého, kdo o modlitbu požádá i kdyby byl na druhé straně světa. 

Za nemocné se obvykle modlíme každé úterý kostele sv. Jana Křtitele bolestný růženec, chcete-li se připojit z vašich domovů k našemu úsilí je vhodná jakákoliv modlitba na tento úmysl. 

Potřebujete naši modlitbu?

Napište na e-mail: infofarnosti@gmail.com

osobně předejte prosbu Evě Paulů, Ivaně Krajčíkové nebo Markétě Hamanové

Stačí nám pouze křestní jméno člověka, který potřebuje naše modlitby.

Ostatní informace záleží na Vašem přání.