Lectio divina

06.03.2021

Základní informace o Lectio divina

Lectio divina jak mnozí víte je metoda čtení Písma svatého. Tato metoda není nic nového, je o ní zmínka i v samotném Písmu a od 4. stol. má svou systematickou tvář.

Lectio divina není pouhou četbou, jedním z principů četby je uvedení Písma do vlastního života. Tato metoda nás vyzývá, abychom vstoupili do děje biblického textu a objevili podobnost děje ve vlastním životě. Je to hledání hříchu i milosti.


 Lectio divina nám pomáhá nejen v poznání Písma, ale i samotného Boha a sebe sama. 

 Poznání vede k modlitbě 

a modlitba vede k poznání


Lectio divina mohou praktikovat všichni, nezávisle na vzdělání.  Požadevkem je pokořit se před biblickým textem, abychom mohli naslouchat. 

Každý může oživit biblický text skrze svoji zkušenost

Dalším důležitým požadevkem je vedle svobodného rozhodnutí také smysl pro společenství. Písmo svaté můžeme sice číst o samotě, ale teprve při sdílení zkušeností ve společenství rosteme a podílíme se na budování současné církve.

Podrobněji o lectio divina se dočtete v odkaze