LECTIO DIVINA

Lectio divina nám pomáhá nejen v poznání Písma, ale i samotného Boha a sebe sama.

Základní informace o Lectio divina

Lectio divina jak mnozí víte je metoda čtení Písma svatého. Tato metoda není nic nového, je o ní zmínka i v samotném Písmu a od 4. stol. má svou systematickou tvář.

Lectio divina není pouhou četbou, jedním z principů četby je uvedení Písma do vlastního života. Tato metoda nás vyzývá, abychom vstoupili do děje biblického textu a objevili podobnost děje ve vlastním životě. Je to hledání hříchu i milosti.

Poznání vede k modlitbě a modlitba vede k poznání

Lectio divina mohou praktikovat všichni, nezávisle na vzdělání. Požadavkem je pokořit se před biblickým textem, abychom mohli naslouchat.

Každý může oživit biblický text skrze svoji zkušenost

Dalším důležitým požadevkem je vedle svobodného rozhodnutí také smysl pro společenství. Písmo svaté můžeme sice číst o samotě, ale teprve při sdílení zkušeností ve společenství rosteme a podílíme se na budování současné církve.

Setkání nad Písmem svatým v naší farnosti probíhá v malých skupinkách online. Přesný čas setkání záleží na vzájemné domluvě.

Zájemci se mohou hlásit u sestry Ludmily.

Římskokatolická farnost Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99, 54401 Dvůr Králové nad Labem

Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!