ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ Dvůr Králové n. L.

Adresa:

Palackého 99,
544 01 Dvůr Králové n.L.


15 let kněžství - ohlédnutí

21.05.2020 15:00

15 let kněžství

Ve čtvrtek 21. května jsme si připomněli 15. výročí kněžského svěcení našeho pana faráře, otce Andrzeje MSF. Oslava začala ve čtvrtek děkovnou mší svatou ve farním kostele sv. Jana Křtitele, při které otec Andrzej, v skrytosti svého srdce, děkoval Bohu za vzácný dar - kněžství. V neděli jsme při obou mších svatých děkovali ještě jednou, veřejně, jako farnost. Předaním kytek a malých dárků farnost poděkovala za dar kněžství a zároveň za jeho službu našemu farnímu společenství věřících, kde působí již 11 let.. Otec Andrzej MSF v promluvě vtipně poznamenal, že v kněžství se cítí pořád na začátku a 15 let kněžství není dlouhá doba. Věřícím poděkoval za možnost kráčet jistý životní úsek svého života společně s nimi směrem k věčnosti. Připomněl, že si je vědom si svých slabosti a vyzdvihl působení Boží milosti, která ho od chvíle svěcení podepírala. Odpoledne se farní rodina sešla na faře, aby radost s otcem sdílela kromě duchovní roviny v kostele, i na rovině lidské a to společným agapé s pohoštěním a dárky, které věřící připravili. Farníci průběžně přicházeli, poblahopřáli, pohostili se, popovídali a odcházeli. Někteří zůstali až do úplného konce v 18:30 hod. Oslava „malého jubilea“ se stala příležitostí upevnit vztahy místní farní rodiny se svým pastýřem i vzájemně mezi sebou. Nedělní farní den se tak nesl celý ve znamení oslavy, díků a chvály Bohu a také otci Andrzeji MSF, který 11 let svého kněžského života obětoval naší farnost.

Ivana Krajčíková