ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ Dvůr Králové n. L.

Adresa:

Palackého 99,
544 01 Dvůr Králové n.L.


Eucharistie a společenství - 2.3.2015

20.03.2015 06:15

Besedování při pondělním setkání "Katecheze dospělých" se dne 2.3.2015 týkalo opět NEK 2015.
Po minulém setkání zájemců o témata k NEK 2015 byl dán dotaz, co vlastně obnáší eucharistický kongres, kde je jeho počátek, čím se zabývá - i tomuto se věnoval podrobnější výklad spojený s projekcí .
Eucharistie a společenství pak bylo hlavním tématem tohoto posezení - opět v příjemné atmosféře, při čaji a ve společnosti milých lidí.
Promítli jsme si krátce i krásně ztvárněné ukázky z působení Ježíše ve společenství při lámání chleba, podávání vína a při několika stěžejních událostech s jeho učedníky.
Zveme tentokrát na pondělí 23.3.2015 k promítání filmu " Já jsem " od 19.hodin na faru - blíže pozvánka na zdejších webových stránkách.
Těšíme se zase naviděnou - Ivana Hráská.