ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ Dvůr Králové n. L.

Adresa:

Palackého 99,
544 01 Dvůr Králové n.L.


Co je nového...

19.04.2016 20:38

Katecheze dospělých se stále pravidelně konají každé pondělí po večerní mši svaté na faře.
Vítáme každého příchozího, máme radost, když naše posezení při různých tématech a se společnou modlitbou nešpor z breviáře zaujmou nejen stálé účastníky, ale i další zájemce.
V pondělí 11.4.2016 jsme měli možnost shlédnout velice poutavé krátkometrážní drama "MOST" .
Opravdu stojí za zamyšlení...drama otce, který se rozhoduje, zda obětovat svého syna či zachránit mnoho lidí...
Jistě vám to může něco připomínat - kdo obětoval svého jediného syna za všechny lidi ?...
Odpověď nechám na Vás...
Na této pondělní katechezi byl vznesen i dotaz, zda by bylo možné scházet se i v rámci podrobnějšího seznamování se s Písmem svatým - určitě dotaz "padne na úrodnou půdu".
Přijďte mezi nás, každé setkání je originální, neopakovatelné, zajímavé.
Za všechny zve Ivana Hráská.