ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ Dvůr Králové n. L.

Adresa:

Palackého 99,
544 01 Dvůr Králové n.L.


Ekumenický ples

03.03.2019 19:45

Děkujeme všem kteří se podíleli na přípravě a organizaci ekumenického plesu. 

Letos bylo o něco více zástupců mládeže a na celkové atmosféře to bylo znát. Sál byl plný dobré nálady, tančících i hovorem zaneprázdněných lidí a hudby.  Děkujeme mladým za zpestření programu soutěžemi i jejich elánem s jakým většina z  nich soutěžila.