ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ Dvůr Králové n. L.

Adresa:

Palackého 99,
544 01 Dvůr Králové n.L.


Mariánská pouť Malé Svatoňovice

15.08.2020 08:30

Podrobnosti a plakátek s informacemi neleznete v odkazu: 

www.bihk.cz/aktuality/kalendar-akci/