ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ Dvůr Králové n. L.

Adresa:

Palackého 99,
544 01 Dvůr Králové n.L.


Modlitební společenství - modlitby za nemocné

20.11.2019 19:00

Zveme farníky na společnou modlitbu za nemocné. Poprvé se sejdeme ve středu 20. listopadu po mši svaté.

Začátek modlitby za nemocné v 19:00 na faře v nové společenské místnosti na faře.

Po modlitbě možno posedět a povídat.