ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ Dvůr Králové n. L.

Adresa:

Palackého 99,
544 01 Dvůr Králové n.L.


Mše svatá za počaté děti a jejich rodiče

13.11.2019 18:00

Mše svatá 13. dne v měsíci bude sloužena za všechny počaté děti a jejich rodiče.