ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ Dvůr Králové n. L.

Adresa:

Palackého 99,
544 01 Dvůr Králové n.L.


NEK 2015 Eucharistie a solidarita

07.04.2015 20:52

V pondělí 30.3.2015 se po večerní mši svaté opět sešli na faře u " kulatého stolu "  a dobrého čaje zájemci o hlubší seznámení se s dalším tématem k Národnímu eucharistickému kongresu 2015 - Eucharistie a solidarita.
Slova se ujal otec Jan, seznámil nás s obsahem katechetického materiálu na toto téma, který připravila Diecéze ostravsko - opavská.
Zajímavě vše prokládal svými postřehy a také na mnohé myšlenky reagovali přítomní farníci.
Večer byl zakončen Nešpory a můžeme říci, že i zde se nevědomky projevila solidarita, když jedni pomáhali druhým orientovat se při této večerní modlitbě Církve. A to byla krásná " tečka " - budeme se tedy těšit na příští setkání. Ivana Hráská