ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ Dvůr Králové n. L.

Adresa:

Palackého 99,
544 01 Dvůr Králové n.L.


Nikodémova noc

20.12.2019 19:00

Co je Nikodémova noc?  

    Je to duchovní setkání s Bohem.

 


Kdo to byl Nikodém? 
    Nikodém byl moudrý člověk a chtěl poznat odpovědi na otázky, které ho trápily. Chtěl poznat Ježíše, protože poznal jeho skutky.
 

Proč je to právě v noci? 

    Nikodém přišel za Ježíšem v noci. Byl členem židovské velerady a nechtěl, aby ho někdo s Ježíšem viděl.
 

Co můžete očekávat:

- můžete se ztišit a nerušeně přemýšlet nad různými otázkami svého života  

- pokud budete mít zájem, můžete si promluvit s knězem nebo věřícím laikem  

- pro věřící katolíky duchovní setkání s Ježíšem a možnost smíření s Bohem při zpovědi.


 
Nikodémova noc se uskuteční 18.10., 15.11. 2019 a 20.12. 2019 vždy od 19:00 do 21:00

Termíny na rok 2020, budou zveřejněny postupně v kalendáři farnosti.

Plakát ke stažení