ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ Dvůr Králové n. L.

Adresa:

Palackého 99,
544 01 Dvůr Králové n.L.


Ohlédnutí a poděkování za službu pastoračního asistenta

26.08.2020 16:39


 

"Cokoliv jste učinili jednomu z nejposlednějších lidí, mně jste učinili..."

( Mt 25,40)

Po patnácti letech obětavé služby opouští z organizačních důvodů funkci pastoračního asistenta farnosti ve Dvoře Králové nad Labem pan ing. Zdeněk Bartoš.

Jeho působení bylo natolik osobité, že na něj nelze jen tak zapomenout. Zdeněk je člověk přímý, který se nebojí projevit v zájmu celku vlastní názor. Někdo se možná setkal i s jeho prudkostí.

Dokázal se vyrovnat se zcela odlišným způsobem práce dvou po sobě následujících kněží dvorské farnosti. Věnoval se povinnostem spojeným se správou farních nemovitostí, ale na prvním místě pro něho byli vždy lidé. Měl velké zásluhy na tom, že se dvorská fara stala útočištěm nešťastných, kterých si jinak málokdo všimne a se kterými většinou lidé nemají trpělivost. Dělo se to zcela nenápadně.

Zdeněk uvažoval prakticky a bez jeho nasazení by bylo jen těžké připravovat kupř. tradiční česko-německé poutě ke Studánce ve Vítězné Kocléřově. Protože se nebál obtíží a zodpovědnosti, vydal se na cestu do Lourdes se skupinou farníků, která se skládala i z malých dětí a lidí s handicapem.

Jeho pracovní doba byla dlouhodobě v podstatě bez hranic. Hmotné ohodnocení práce velmi skromné, ale Zdeněk měl svou službu rád.

Děkuji, Zdeňku, přeji pevné zdraví do dalších let a vědomí, že za Tebou zůstalo mnoho dobrého, co není nutně vidět a slyšet, ale o to větší cenu to má.


 

Zuzana Kazmirowská