ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ Dvůr Králové n. L.

Adresa:

Palackého 99,
544 01 Dvůr Králové n.L.


Ohlédnutí květen a 1.6.2015

10.06.2015 07:27

Našich několik  nedávných pondělních setkání se linulo v duchu modliteb, zajímavých ukázek z filmů, též gratulací mnoha oslavencům, krásného popovídání a katechetické posezení 1.6.2015 proběhlo v rámci setkávání před NEK 2015, tentokráte na téma Eucharistie a Maria.
Toto téma je opravdu bohaté na různé úhly pohledu, prolínání a propojení, souvislosti atd.
Podstané však je, že Maria se může stát i dnes či právě dnes naší učitelkou pokoje - učitelkou ve vztahu důvěry k Bohu - učí nás nalézt vnitřní pokoj, abychom dokázali naslouchat Jéžíšovi v Nejsvětější svátosti.
Doporučuji pročíst a popřemýšlet na toto téma i v materiálech určených pro farnosti v rámci příprav na NEK 2015 - k nahlédnutí jsou u našich duchovních otců a též na webových stránkách NEK - odkaz je i na stránkách naší farnosti.
Děkujeme za nádherné "proplutí" večerem otcům Janovi a Andrzejovi a též sestře Martě a všem zúčastněným katechetům - bylo to inspirující.
Za všechny zve na další setkávání Ivana Hráská.