ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ Dvůr Králové n. L.

Adresa:

Palackého 99,
544 01 Dvůr Králové n.L.


Oprava varhan v kostele sv. Jana Křtitele (květen/červen 2018)

03.07.2018 20:29

Na přelomu května a června roku 2018 byla na objednávku farnosti provedena údržba varhan v děkanském kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem. Práce oprav byly vedeny v duchu zachování stávajícího stravu nástroje, nejnutnější dílčí opravy byly prováděny tak, aby byla zachována hmotná podstata nástroje, aby byly odstraněny závady, které překážely používání varhan jako hudebního nástroje k liturgii.

Termín prováděných byl stanoven tak, aby bylo možné na varhanách provést poslední koncert Klubu přátel hudby pořádaný Městským kulturním střediskem Hankův dům. Opravy provedl varhanář Vít Mišoň z Mladých Buků ve spolupráci s varhaníkem kostela Vojtěchem Jonášem.

Pro více informací nabízíme podrobnou zprávu o opravách

Zpráva varhany - kostel sv. Jana Křtitele - Dvůr Králové 2018