ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ Dvůr Králové n. L.

Adresa:

Palackého 99,
544 01 Dvůr Králové n.L.


Poděkování

06.07.2020 20:46

Jménem celé rodiny děkuji všem, kteří se zapojili do příprav a pokojného průběhu oslav kněžství P. Josefa Hamana svoji modlitbou, dary, ochotnou spoluprácí a přítomností.

Všem Pán Bůh zaplať na přímluvu Královédvorské Panny Marie svými milostmi, které potřebujete.

V modlitbě

Markéta Hamanová