ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ Dvůr Králové n. L.

Adresa:

Palackého 99,
544 01 Dvůr Králové n.L.


Pomoc farníkům

14.03.2020 20:35

Farnost nabízí pomoc všem potřebným, zejména při zajištění nákupů.

V případě obtíží s obstaráváním potravin, léků a dalších potřeb kontaktujte 

Zdeňka Bartoše na tel.: 731 598 849

Prosíme o šíření této nabídky všem farníkům, zejména starším a nemocným lidem, nabídka platí rovněž pro všechny, kterým byla nařízena karanténa.

Ke stažení:

Poradenské a kontaktní linky MěÚ Dvůr Králové nad Labem