ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ Dvůr Králové n. L.

Adresa:

Palackého 99,
544 01 Dvůr Králové n.L.


Pravidelná modlitební setkání za nemocné

27.11.2019 18:16

Každou středu od 19:00 se scházíme na faře za účelem modlitby za nemocné. Do našich modliteb zahrnujeme konkrétní osoby. 

Na začátku vyjmenujeme všechny na které chceme pamatovat a po chvilce ztišení se modlíme růženec v pomalém tempu. Naše setkání je asi na hodinu. Zveme další zájemce, kteří se chtějí připojit. Po modlitbě lze zůstat na čaj a kus řeči.

Přijďte mezi nás - nemusíte pravidelně, nebo využijte našeho úsilí a svěřte nám vaše známé - nemocné, kteří potřebují naši modlitbu. Lze napsat na lístek při Nikodémových nocích nebo kontaktovat Markétu H. tel. č. 724 304 222 (upřednostním SMS), e-mail: marketa.hamanova@seznam.cz. Do budoucna bychom chtěli tuto službu nabídnout dostupnější pro širokou veřejnost.