ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ Dvůr Králové n. L.

Adresa:

Palackého 99,
544 01 Dvůr Králové n.L.


Překvapení 20.4.2015

25.04.2015 21:04

V pondělí 20.4.2015 jsme se sešli na katechezi dospělých po večerní mši svaté a čekalo nás krásné překvapení. Měli jsme možnost shlédnout film, o kterém si dovoluji říci, že mne doslova "vzal za srdíčko" a zanechal ve mne hluboký dojem - film " Poslední vrchol "...
Pojednává o španělském knězi - Pablu Domínguezi Prietovi - mladém knězi, překypujícím radostí ze všeho a o jeho veliké zálibě - horolezectví...o knězi, který miloval Boha, miloval lidi, miloval vše...jakoby tušil, že zemře mladý -odevzdal svůj život Bohu a Bůh přijal jeho nabídku. Zemřel ve 42 letech při sestupu hory Moncayo...ve svém životě, byť mladém, pomohl mnoha lidem, působil v něm Ježíš a bylo to znát - dokázal Ho předat různými způsoby všem, se kterými se setkal...budete-li mít možnost - nenechte si ujít tento film, také svědectví těch, kteří se s otcem Pablem znali či setkali - a v týdnu, kdy se modlíme za budoucí povolání, v době, kdy se chystáme na Národní eucharistický kongres - to bylo opravdu úžasné svědectví...film s námi shlédli oba naši kněží - otec Jan i otec Andrzej - dovolte mou soukromou úvahu
- važme si toho, že zde s námi jsou a díky Bohu za ně...
Těšíme se na další setkání :) Ivana Hráská.