ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ Dvůr Králové n. L.

Adresa:

Palackého 99,
544 01 Dvůr Králové n.L.


Příprava na NEK 2015 - první farní katecheze

04.02.2015 07:40

V pondělí 2.2.2015 po večerní mši svaté jsme se sešli na faře v rámci katecheze dospělých u "kulatého stolu", jak s oblibou říkáme.
Tentokrát bylo naše téma dáno přípravou k nadcházejícímu Národnímu eucharistickému kongresu, diskutovalo se o Eucharistii a jednotě.
Pravidelní "návštěvníci"pondělních setkání měli připraveny díky duchovním otcům materiály, ze kterých čerpali informace a předávali je těm,kteří se rozhodli přijmout pozvání a také přijít.
Vzájemná diskuze, informace, sdílení - to bylo úžasné obohacení - a i zde se projevovala jednota.
Pod vedením otce Andrzeje ( otec Jan byl jistě duchovně s námi, ale nemohl být přítomen) celý večer probíhal opravdu jak v rodině, v příjemné atmosféře večer u stolu - přispěly  k tomu i výborné postřehy, dojmy nebo i humor přítomných  - vždyť nás tam bylo 15- a také pohoštění - čaj, káva a domácí výborné košíčky s náplní...třeba příště prozradím od koho - sama si asi ještě jednou nechám zopakovat recept.
Trošku jsme možná překvapili ( věřím, že příjemně ) i osoby "zasvěcené", které byly přítomny - ten den byl totiž svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromnice - a Den osob zasvěcených Bohu - a právě pro naše milé hosty, kteří se Bohu zasvětili, byla připravena gratulace formou básničky a pohoštění - a tím to vlastně všechno začalo...
A pokračování příště ! Třeba právě s Vámi ! Těšíme se !
Za všechny Ivana Hráská.