ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ Dvůr Králové n. L.

Adresa:

Palackého 99,
544 01 Dvůr Králové n.L.


Tříkrálová sbírka

14.01.2019 20:18

Podrobné informace o Tříkrálové sbírce 2019 naleznete na webu naší Farní charity

 dk.charita.cz/trikralovasbirka/