ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ Dvůr Králové n. L.

Adresa:

Palackého 99,
544 01 Dvůr Králové n.L.


Únorové pozvání

07.02.2016 19:59
Setkání v rámci katecheze dospělých je každé pondělí po večerní mši sv. na faře opět v "plném proudu". Přivítali jsme mezi námi další milé farníky a v modlitbách nezapomínáme ani na ty, které a kteří se momentálně z různých důvodů zúčastnit nemohou. 
Každý z nás prožívá nějaké životní momenty, o které se chce s ostatními podělit, a proto jsme i symbolicky oslavili  / a v modlitbách poděkovali i poprosili o potřebné milosti / narození vnoučka jedné z našich sester :)
Stále také sledujeme aktuální dění a mnohá témata probíráme, sdělíme si své názory a "podebatujeme".
V blízké době chystáme i promítání zajímavého filmu.
Výborný čaj a i nějaká mňamka či mls nás také "provází" večerním setkáním a hlavně modlitba breviáře - je opravdu nádherné se společně pomodlit a sdílet tu radost.
Pozvání pro všechny platí a dveře jsou vždy otevřené :)
Těšíme se a za všechny zve a zdraví Ivana Hráská.