ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ Dvůr Králové n. L.

Adresa:

Palackého 99,
544 01 Dvůr Králové n.L.


V novém roce 2016

18.01.2016 13:08

Vítáme všechny, kdo čtou tyto řádky a vám a všem přejeme hodně Božího požehnání, ochrany Boží matky a všech i v roce 2016, přejeme jen to dobré, pevné zdraví a pokoj v srdci, lásku a radost a oznamujeme,že katecheze dospělých začla již 11.1.2016 opět i v tomto roce a jako vždy se scházíme každé pondělí po večerní mši sv. u kulatého stolu na faře.
Naše setkání se týká vždy aktuálního dění, letos se budeme hodně zajímat o téma milosrdenství a vše s tím spojené, každý je vítán, těšíme se na vás a budeme se navzájem informovat i na těchto webových stránkách o všem, co nás zajímá, z čeho máme radost, ale můžeme se podělit i o řešení problémů, sdělit si své dojmy, pocity apod.
Máte-li chuť a čas, přijďte opět na vzájemná setkání s našimi duchovními otci a námi, přijďte si popovídat a posilnit se modlitbou Breviáře i výborným čajem :)
Za všechny zve a zdraví Ivana Hráská.