ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ Dvůr Králové n. L.

Adresa:

Palackého 99,
544 01 Dvůr Králové n.L.


Začátek činnosti po prázdninách

12.09.2018 19:50

Farní knihovna je opět otevřena v obvyklou dobu, a to každé první pondělí v měsíci od 19 hodin.

Kromě výše uvedené doby je možné se domluvit s knihovníky na jiném termínu. Knihy si můžete objednat i elektroniky na e-mailové adrese vlecky.smid@seznam.cz.

O prázdninách jsme se probírali mnohými knižními dary od vás, farníků. Bylo jich opravdu mnoho. Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům. Některé tituly jsme zařadili a jiné jsme se rozhodli nezařazovat z důvodu nízké poptávky po tématu nebo protože nejde o literaturu v křesťanském duchu. Dále jsme při evidenci knih zjistili, že některé tituly již v knihovně máme. Některé z vyřazených a nepřijatých knih jsme vám nabídli v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem. Zájem o ně byl veliký. Většinu knih jste si rozebrali.

V této práci pokračujeme a připravujeme další knihy do prodeje. Zároveň dokončujme evidenci knih. Po ukončení této práce zveřejníme aktualizovaný seznam na webových stránkách farnosti.

Po domluvě s některými farníky jsme se rozhodli rozšířit činnost knihovny o čtení z vybraných knih. Jednalo by se o pravidelné setkávání a rozhovory nad knihou.

První setkání se uskuteční v pátek 21.9. 2018 od 16.00 hodin.

O dalších aktivitách knihovny vás budeme včas informovat.