ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ Dvůr Králové n. L.

Adresa:

Palackého 99,
544 01 Dvůr Králové n.L.


Farní společenství

S plastností od 15. září 2020 se scházíme každé úterý na faře od 18.00 Zveme každého, kdo se chce...
Zveme farníky na společnou modlitbu za nemocné. Poprvé se sejdeme ve středu 20. listopadu po mši...
V sobotu 31. srpna a v neděli 1. zaří 2019 jsme oslavovali spolu s našimi řádovými sestrami...
1 | 2 | 3 >>

Aktuálně

1. 10. 2020 se uskuteční diecézní setkání seniorů. Podrobnosti a program diecézního setkání seniorů v roce 2020 nelaznete v odkazu: www.bihk.cz/diecezni-setkani-senioru
Bližší informace v odkaze: www.bihk.cz/animatorsky kurz 2020-2022
  "Cokoliv jste učinili jednomu z nejposlednějších lidí, mně jste učinili..." ( Mt 25,40) Po patnácti letech obětavé služby opouští z organizačních důvodů funkci pastoračního asistenta farnosti ve Dvoře Králové nad Labem pan ing. Zdeněk Bartoš. Jeho působení bylo natolik osobité, že na...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>