ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ Dvůr Králové n. L.

Adresa:

Palackého 99,
544 01 Dvůr Králové n.L.


LEKTOŘI

 

KAŽDÝ, kdo se cítí být k této službě povolán,

může se přihlásit u MUDr. Antonína Petráčka,

který vám také sdělí bližší podrobnosti.

KVĚTINOVÁ VÝZDOBA

Rozpis služeb 2020

Pověřená osoba: sestra Ludmila

 

Ministranti

Uvítáme další zájemce 
z řad dětí i dospělých
pověřená osoba: Jan Langfelner
e-mail: langfej@gmail.com

 

 

ŽIVÝ RŮŽENEC

je veden  paní Matrasovou,

která službu převzala

od paní Magáňové

Připojte se k modlitbě růžence

jedním desátkem denně

Farní knihovna

kontakt na knihovníka
 
Miroslav Šmíd
 
Také v knihovně uvítáme pomoc,
lze se podílet na pořádku knihovny,
příspívání do farního časopisu,
pomoc při různých aktivitách
i při tvorbě webu.
 
 
 
 

NÁBOŽENSTVí

 

 
 

Obce patřící do farnosti

Dvůr Králové nad Labem, Bílá Třemešná, Bílé Poličany, Horní Dehtov, Dolní Brusnice, Doubravice, Dubenec, Hřibojedy, Hvězda, Chotěborky, Choustníkovo Hradiště, Kladruby, Kocbeře, Kohoutov, Kuks, Lanžov, Lhotka, Libotov, Lipnice, Litič, Mířejov, Nemojov, Nouzov, Nové Lesy, Filířovice, Řečice, Sedlec, Slotov, Stanovice, Starobucké Debrné, Trotina, Třebihošť, Velehrádek, Vilantice, Vítězná  (Kocléřov, Komárov, Hájemství, Huntířov, Záboří), Velký Vřešťov, Vyhnánov, Zálesí, Zboží, Žireč