ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ Dvůr Králové n. L.

Adresa:

Palackého 99,
544 01 Dvůr Králové n.L.


Obce patřící do farnosti

Dvůr Králové nad Labem, Bílá Třemešná, Bílé Poličany, Horní Dehtov, Dolní Brusnice, Doubravice, Dubenec, Hřibojedy, Hvězda, Chotěborky, Choustníkovo Hradiště, Kladruby, Kocbeře, Kohoutov, Kuks, Lanžov, Lhotka, Libotov, Lipnice, Litič, Mířejov, Nemojov, Nouzov, Nové Lesy, Filířovice, Řečice, Sedlec, Slotov, Stanovice, Starobucké Debrné, Trotina, Třebihošť, Velehrádek, Vilantice, Vítězná  (Kocléřov, Komárov, Hájemství, Huntířov, Záboří), Velký Vřešťov, Vyhnánov, Zálesí, Zboží, Žireč

NAŠE FARNOST ŽIJE!

Každý z nás má co dát Bohu i druhým lidem.

Pokud se chcete aktivně zapojit do života naší farnosti, nabízíme zde několik možností.

LEKTOŘI

BŘEZEN 2019

 

KAŽDÝ, kdo se cítí být k této službě povolán,

může se přihlásit u MUDr. Antonína Petráčka,

který vám také sdělí bližší podrobnosti.

 

 

 

 

 

KVĚTINOVÁ VÝZDOBA

ROZPIS SLUŽEB 2018

Zájemci o květinovou službu

se mohou hlásit u sestry Václavy

 

 

 

 

Ministranti

Uvítáme další zájemce z řad dětí i dospělých

kontaktní osoba: otec Andrzej

Farní knihovna

otevřena  

středa    16:00 - 17:00
 
kontakt na knihovníka
 
Miroslav Šmíd
 
Také v knihovně uvítáme pomoc,
lze se podílet na půjčování knih,
příspívání do časopisu Hlas na poušti,
pomoc při různých aktivitách
i při tvorbě webu.
 
 
 
 

ŽIVÝ RŮŽENEC

je veden  paní Matrasovou,

která službu převzala

od paní Magáňové

Připojte se k modlitbě růžence

jedním desátkem denně

nÁBOŽENSTVí

Výuka náboženství probíhá
každou středu školního roku
 
Příprava na 1. svaté příjímání
15:15 - 16:00
vede s. Doubravka
 
předškoláci + 1. třída
15:45 - 16:30
vede s. Martyna
 
Metodika 4.třídy
(po 1.sv.příjímání)
16:15 - 17:00
vede s. Doubravka
 
Mladší mládež
16:45 - 17:30
vede s. Václava
 
 
 
 
 
 

hudební skupiny

pod vedením s. Dagmar:

Klíčky a Kantela
 
mládež:
Mozaika