ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ Dvůr Králové n. L.

Adresa:

Palackého 99,
544 01 Dvůr Králové n.L.


Lektoři

Pod vedením MUDr. Antonína Petráčka zajišťují lektorskou službu při nedělních bohoslužbách ve Dvoře Králové nad Labem.
 
Aktuální čtení www.vira.cz/nedelni-liturgie
 
 
 
Ostatní bohoslužby ve Dvoře Králové n. L. zajišťují sestry, rozpis je vždy na nástěnce v kostele.
Ve filiálních kostelích je možné obrátit se na otce Marka.

Farní knihovna

Stále pracujeme na obnově uspořádání knih, půjčení je ovšem možné po osboní domluvě s knihovníkem
Miroslav Šmíd, tel.: 602 492 046, e-mail: vlecky.smid@seznam.cz
Markéta Hamanová, tel.: 724 304 222, e-mail: marketa.hamanova@seznam.cz
 

Knihovna se nachází v 1.patře ve společenské místnosti Nazaret . Knihy jsou určeny nejen farníkům, ale i široké veřejnosti. Knihovníci mimo správy knižního fondu připravují také jiné činnosti - například farní časopis Hlas na poušti, občasné čtení a jiné.

Ke stažení nabízíme

Seznam knih v knižním fondu k 1.5. 2018

V současné době jsme zařadili mnoho darovaných knih a knižní fond se tak rozrostl, seznam knih budeme aktualizovat zde.

Ministranti
 
Pověřenou osobou je Jan Langfelner

KVĚTINOVÁ VÝZDOBA

Rozpis služeb 2020

Pověřená osoba: s. Ludmila

Náplň služby:

na neděli vyzdobit kostel květinami

uklidit vázy, staré květiny

v průběhu týdne se o květiny starat

(zaléváním lze někoho pověřit)