ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ Dvůr Králové n. L.

Adresa:

Palackého 99,
544 01 Dvůr Králové n.L.


Klub seniorů

Během školního roku se scházíme ve čtvrtek ráno po mši svaté. Po společné snídani máme různý program, povídání pana faráře, slavení svátků a narozenin, zpívání oblíbených písní, sdílení radostí i starostí a zejména hodně legrace. Jezdíme také na společné výlety a velice rádi uvítáme každého zájemce. Společenství provází s. Ludmila. 

Modlitba rodin

je hodinová adorace

prokládaná písněmi

a spontáními modlitbami

koná se každý 3. čtvrtek v měsíci

v čase 17:00 - 18:00

(mimo prázdniny)

v kostele sv. Jana Křtitele

Živý růženec
Mnozí v naší farnosti jsou zapojeni do modlitebního společenství živého růžence. V naší farnosti se modlíme jeden desátek růžence denně celý měsíc jedno předem určené tajemství. Rádi přivítáme zájemce,kteří nám budou pomáhat s vyprošením milostí zejména pro naši mládež, rodiny a celou farnost.
Kontaktní osobou je nyní
paní Simona Matrasová
e-mail: simmat777@seznam.cz
a Ivana Hráská
e-mail: hraskai@seznam.cz
Katecheze dospělých

Během školního roku se scházíme vždy v pondělí po večerní mši svaté (asi v 19 hodin) na faře v místnosti za občanskou poradnou. Věnujeme se blížšímu poznání Bible, občas se díváme na dokumenty s křesťanskou tématikou, slavíme svátky i narozeniny, sdílíme radosti o starosti a společně se modlíme.

Schönstattské hnutí

V naší farnosti jsme mnozí zapojeni do projektu putovní svatyňky.

Projekt putovní svatyňka je pastorační iniciativa mezinárodního Schönstattského hnutí. Panna Maria se vydává na cestu k lidem, k rodinám prostřednictvím putovního obrazu Třikrát podivuhodné Matky a Královny schönstattské. Od roku 1950 putuje obraz Panny Marie po světě. Putuje od rodiny k rodině, z pravidla na třídenní návštěvu v každém měsíci.
Rodina přijímá Pannu Marii v Putovní svatyňce do svého domova. Panna Maria pak šíří kolem sebe atmosféru lásky a učí lásce.

Kontaktními osobami jsou jednotliví průvodci, kteří zodpovídájí za dobrou organizaci okruhu.

V brzké době zde přibydou kontakty na některé z nich.

 

Hudební skupiny dětí a mládeže

Kantela a Klíčky - hudební skupina vedená s. Dagmar, zkoušky každou středu

Naše mladší hudební skupinky jezdí i na soustředění a sdílejí spolu mnoho radosti nejen z hraní a zpívání.

Mozaika - úplně nejstarší skupina dnes již dospělých, která zkouší 1x za 14 dní v přízemí děkanstkého úřadu

Všechny naše skupinky nahrávají CD, o nahrávky lze požádat s. Dagmar