PONDĚLNÍ SETKÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

Pravidelná pondělní setkávání navazují na katechezi pro dospělé.
Rádi mezi sebe přivítáme kohokoli, kdo se chce připojit třeba jen občas nebo jednou do roka  :)

Snažíme se probírat aktuální dění, sdílíme starosti i radosti všedních i svátečních dnů.

Pravideně se modlíme nešpory z příslušného dne

... ani toho se nemusíte obávat, rádi vám pomůže s oriemtací nebo můžete být jen pozorovateli...


29. listopadu

téma adventu nelze přeskočit, budeme si povídat o tom, čím je pro každého z nás advent zajímají, co máme rádi v čase ztišení


Co se chystá na prosinec?


6. prosince

Přečteme si známou perikopu z proroka Izajáše a zkusíme se na ni podívat jiným pohledem


13. prosince

Synodální setkání - základní informace pro zájemce - moderátor Markéta Hamanová


20. prosince

program připravuje Miroslav Šmíd


27. prosince

budeme mít prázdniny a sejdeme se opět v novém roce 10. ledna