ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ Dvůr Králové n. L.

Adresa:

Palackého 99,
544 01 Dvůr Králové n.L.


PRAVIDLA PŘI POSKYTOVÁNÍ PROSTOR KOSTELA

SV. JANA KŘTITELE PRO KULTURNÍ A CHARITATIVNÍ AKCE

 

 

1.

Pořadatel akce musí vždy podat žádost o pronájem prostor kostela sv. Jana Křtitele na předepsaném formuláři, a to zpravidla jeden měsíc před konáním akce. Tato žádost se podává buď poštou, e-mailem, nebo osobně na níže uvedené kontaktní adresy:

 

Římskokatolická farnost – děkanství Dvůr Králové n.L., Palackého 99, 544 01 Dvůr Králové n.L.,

e-mailová adresa : dekanstvi.dk@centrum.cz

 

Akce musí být schválena administrátorem farnosti, který si vyhrazuje právo odmítnout konání akce.

 

Formulář žádosti o akci v kostele je dostupný na našich webových stránkách www.farnost-dvur-kralove.cz nebo v kanceláři farnosti na výše uvedené adrese.

 

2.

Po odsouhlasení žádosti bude uzavřena nájemní smlouva mezi farností a pořadatelem, kde budou základním způsobem upraveny podmínky užití objektu kostela a výše úhrady nájemného.

 

NÁJEMNÉ:

Stanovení výše úhrady nájemného je v kompetenci administrátora farnosti – může být stanovena odlišně od základního ceníku - dle charakteru akce, doby trvání, ročního období a dalších konkrétních požadavků žadatele.

 

CENY NÁJEMNÉHO

kulturní a hudební akce

- pro kulturní a hudební akce kde je na akci vstupné dobrovolné - nájem 1 000 Kč za vystoupení

- pro kulturní a hudební akce kde je vybíráno vstupné - 3 % z celkové tržby za vstupenky – minimálně 3 000 Kč

 

charitativní, vzdělávací a školní akce

       - v důvodných případech se nájemné nevybírá

 

 

PLATNOST PRAVIDEL OD 1. ZÁŘÍ 2018

stáhnout

 

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O AKCI V KOSTELE.docx (13108)