Společenství mužů

Setkáváme se na faře v místnosti NAZARET od 17.30 hodin,  zpravidla druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci.

Program je zveřejňován na webu

a nástěnce farnosti.


Čím se zabýváme?

Naše aktivity jsou dvojího druhu. Některá jsou jen pro muže a jiná jsou pro všechny, kteří chtějí přijít.


Pravidelná setkávání mají různý program.


2. čtvrtek v měsíci

si budeme číst z Písma a vybrané duchovní literatury. Při tomto setkávání bude NAZARET otevřený pro všechny, bude otevřená knihovna a budeme zvát různé hosty.

4. čtvrtek v měsíci

bude jen pro muže a budeme se zabývat různými společenskými záležitostmi volného stylu. Alternativně mohou být tato setkání i v jiných prostorách (restaurace, sportoviště apod.)


Kromě těchto pravidelných setkání bude ještě "velké setkání", které bude zaměřeno na konkrétní akce.

Kulatý stůl Kamelotu není pro nikoho uzavřený.

Zamýšleli jsme se nad našimi možnostmi a chceme připravit:

- pro děti různé výlety, hry a soutěže

- faru na Chotěrkách pro různé akce

(setkávání, brigády apod.)

- přednášky a besedy s pozvanými hosty

- poutě farním busem


Naším logem je Dvorský Kamelot.

Logo obsahuje symboly toho, čeho si velmi ceníme.

12 ryb v kruhu: ryba je symbol křesťanů, číslo 12 znamená uzavřenost kruhu a úplnost (12 bylo izraelských kmenů).

Proč Kamelot - zde se setkávali rytíři u kulatého stolu. A my chceme vyznávat rytířské ctnosti. Kamelot je také ten, kdo předává zprávy. A my chceme předávat dobrou zprávu (evangelium).

Proč kruh - zavazujeme se plnit povinnosti kruhu, které mimo jiné vyžadují otevřenost a zároveň uzavření. To znamená, že každý člen je svobodný a může vyjádřit svůj názor. Nikdo nebude jeho slova hodnotit nebo mu skákat do řeči. Na druhé straně vše zůstane uzavřeno v daném kruhu. To znamená, že nikdo nebude sdělovat interní informace mimo tento kruh.

Žluté slunce je Bůh, ke kterému chceme dojít.

Modrý kříž - dvě řeky jako střet názorů v kruhu při hledání pravdy, zároveň symbol kříže znázorňuje nové zrození.

Nepravidelnost loga je záměrná, protože dokonalý je jen Bůh.

Program, akce, aktuality

Římskokatolická farnost Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99, 54401 Dvůr Králové nad Labem

Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!