SVÁTOSTI

Tato stránka se pro vás připravuje.

Najdete zde postupně informace důležité k přijetí svátosti křtu, smíření, eucharistie, manželství, biřmování a pomazání nemocných v naší farnosti.